Mikkelberg - et folkeligt mødested

Mikkelberg kort

        Nedenstående er hentet fra folderen "Mikkelberg- center for cricket og nordisk kunst"

 

 

 

 

 

Mikkelberg

Som en varde mellem marsk og gest hæver Hatsteds møllehøj »Mikkelberg« sig få kilometer nord for Husum. Fra den gamle bakkeø er der udsyn mod brede engdrag, der fortaber sig i marskens flader. Østover er det den slesvigske gest, der med sine sandede jorder og mørke granskove tegner horisonten. Dette forblæste forbjerg i det vestslesvigske kulturlandskab har gennem århundreder været hjemsted for møllen Mikkelberg. For mølleriet på Mikkelberg er det gået som for landbruget; benhårde rationaliseringer og stordrift har gjort de små enheder overflødige - på Mikkelberg gik vinger og møllesten i stå for mere end en menneskealder siden. Der lå den så - som en faldefærdig ruin, men stadig fascinerende, som møller er det. Den lå og ventede på, at nogen skulle genopdage den.

Cricket- og Kunstcenter

Det blev Anne-Kjestine og Henry Buhl, der for et halvt århundrede siden genopdagede stedet for at skabe et folkeligt mødested, hvor cricket og nordisk kunst kunne udfolde sig som en naturlig del af dansk og nordisk fællesskab i Sydslesvig. I dag er Mikkelberg et moderne cricket- og kunstcenter, hvor Husum Cricket Club og Hatsteds ungdom i samarbejde med Dansk Cricket-Forbund realiserer et grænseoverskridende samarbejde. Cricketspillere fra Sydslesvig deltager i de danske turneringer; og gennem et forbilledligt samarbejde med Dansk Cricket-Forbund er det lykkedes at overbevise Dansk Idræts-Forbund om, at danske foreninger i Sydslesvig, såfremt de alene er medlem af et dansk specialforbund, kan optages som fuldgyldige medlemmer af D.I.F. Det betyder også, at danske sydslesvigere kan deltage i Danmarksmesterskaber og repræsentere Danmark på landshold. Det er en betydningsfuld håndsrækning, der giver danske i Sydslesvig mulighed for at deltage i dansk idrætslivs fællesskab.

Mikkelberg Cricketanlaegget

Mikkelberg Cricket Ground

MIKKELBERG

er Hatsteds gamle møllebjerg. I dag er der på møllebjerget rejst smukke bygninger på naturgrundens 15 tønder land. Resterne af den gamle hollandske mølle, bygget 1710 af Claes Arriens, indgår i udstillingskomplekset. Udstillingsbygningerne, der synliggør de nordiske byggetraditioner i landsdelen, er tegnet af arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsen. På Mikkelberg arrangeres skiftende kunst- og kulturhistoriske udstillinger foruden litteraturarrangementer og foredrag samt sang- og musikaftener, der søger at formidle nordisk livssyn og dansk væremåde. Mikkelberg huser desuden Sydslesvigs Museumsforening og samarbejder med Foreningen Norden. Både kunst- og grænselandsinteresserede enkeltpersoner, foreninger og højskoler foruden idrættens folk bruger i dag Mikkelberg som et folkeligt mødested.

Om navnet Mikkelberg

Navnet MIKKELBERG er oldnordisk og gammeldansk og betyder

DET STORE BJERG

I vor søgen efter navnets egentlige oprindelse, har professor Bent Jørgensen, København Universitet, bl. a. oplyst os følgende:

"Om navnet Mikkelbergs alder kan oplyses, at det første gang nævnes i 1528 i et dokument, afskrevet i en rentebog i formen: "twichen dem groten und kleinen Michelberge". Navnets form er altså stort set uændret siden da. Det gamle danske tillægsord mikil betyder: STOR. Og fra Island og Færøerne har vi fået følgende oplysninger:

Færøerne:      Heygurin mikil    =  Den store høj
                         Mikadalen         =  Den store dal

Island:             Mikið bjarg         = En stor sten
                         Mikli garður        = En stor gård

kort over Sydslesvig2

her ligger Mikkelberg

Nordiske kunstnere på Mikkelberg

Kunsten på Mikkelberg repræsenteres ved permanente samlinger af Sven Havsteen-Mikkelsen og Sven Dalsgaard. Dansk og nordisk samtidskunst præger de skiftende udstillinger, hvor også grænselandets kunstnere præsenteres.

Sydslesvig

hørte som den søndre del af hertugdømmet Slesvig til Danmark indtil 1864. I 1920 delte en folkeafstemning landsdelen. Nordslesvig blev igen dansk, men Sydslesvig forblev en del af Tyskland. Regionen er en del af landet Slesvig-Holsten, hvor tysk, frisisk og dansk mødes.

Nordfriesland 

er et amt i Sydslesvig, der omfatter Vestkysten. Egnen har haft livlig handelsforbindelse til Nederlandene. Hollandske indvandrere grundlagde byen Frederiksstad, og nederlandske ingeniører virkede i århundreder som digebyggere i marsklandet. Hovedbyen er Husum med o. 25.000 indbyggere.